Nolost Capital Blog

Redenen waarom oudere medewerkers langer (tot aan pensioen) bij de organisatie willen werken

This research aimed to investigate how willingness to work longer for older employees is related to organizational factors and in which way this relationship is mediated by intrinsic- and extrinsic motivation. Questionnaires (N = 128) within various sectors at the Dutch labor market were set out to explore these relationships. Hierarchical regression analyses showed that challenging job content had positive relationships with willingness to work longer. In addition, intrinsic motivation mediated the relationship between challenging job content and willingness to work longer.

20-08 | 0 reacties | Tags: willingness to work longer, organizational factors, intrinsic motivation, extrinsic motivation, older employees

Daling ziekteverzuim zet door

Het ziekteverzuim in Nederland daalde in de periode 2005-2008 van 4,8% naar 4,1%. De hoogte van het verzuim hangt samen met de gezondheid van de werknemer. Het verzuimpercentage van werknemers met chronische aandoening ligt 2,6x hoger dan bij vergelijkbare werknemers zonder een dergelijke aandoening. Als werkgevers meer rekening houden met de privésituatie en een aantal werkomstandigheden verbeteren, kan het verzuim verder gereduceerd worden.

20-05 | 0 reacties | Tags: ziekteverzuim, crisis

Communicatie bij veranderingen in de organisatie

Als een organisatie wordt overgenomen of opgaat in een nieuwe organisatie dan moeten de medewerkers ook mee. Ze moeten de verandering accepteren en zich identificeren met de nieuwe organisatie. Communicatietechnieken kunnen hierbij helpen.
Vasthouden aan de oude organisatie is de grootste sta-in-de-weg bij organisatievernieuwingen. Bij de transformatie naar een nieuwe organisatie zijn er drie fasen, zo betogen Nederlandse auteurs:
de-identificatie: verzwakken van de identificatie met de oude organisatie
re-identificatie: indentificatie met de nieuwe organisatie

20-04 | 0 reacties | Tags: veranderingen in organisatie, organisatievernieuwingen, communicatietechnieken

Omgaan met conflicten op het werk

Ruzie op het werk komt vaak voor. En kan verstrekkende gevolgen hebben. Wat is het beste: actief ingrijpen of de situatie eerst even aankijken?

Interpersoonlijke conflicten zijn voor een kwart van de werknemers de grootste bron van spanningen en stress op het werk. En 7% van de ziekmeldingen is het directe gevolg van ruzie. Conflicten leiden namelijk tot hogere hartslag, meer adrenaline en verhoogde spierspanning. Als deze situatie langdurig is dan kan deze aanslag op het lichaam uitmonden in psychosomatische klachten.

13-04 | 0 reacties | Tags: conflicten op het werk

Investeren in psychologisch kapitaal

Welbevinden op het werk is goed voor zowel werknemer als baas. Gezondheid en prestaties profiteren ervan. Hoe is dit werknemerswelbevinden te verbeteren? Investeren in psychologisch kapitaal lijkt te kunnen helpen.
Het wordt PsyCap ofwel psychological capital/psychologisch kapitaal genoemd. De volgende vier psychologische hulpbronnen vallen hieronder: doeltreffendheid, hoop, optimisme en veerkracht. In mindere tijden zijn dit de krachten die we aanspreken om ons er doorheen te slaan.

10-04 | 0 reacties | Tags: psychologisch kapitaal, doeltreffendheid, hoop, optimisme, veerkracht

‘Happy’ medewerkers zijn significant productiever dan anderen.

Dr. T. Taris heeft wetenschappelijk aangetoond dat gelukkige medewerkers harder en beter werken dan anderen. Judge et al. zetten in 2001 ruim 300 studies op een rij, en vonden dat werknemers die tevreden waren met hun werk inderdaad harder werkten dan ontevreden werknemers.

07-04 | 0 reacties | Tags: Gelukkige medewerkers, Happy employees, productiviteit

Zorgen dat het werk van medewerkers af is

Takenlijstjes behoren tot het 'gereedschap' van elke professional op kantoor. Het afvinken van voltooide taken is een kleine beloning op zich. Toch zijn aan het eind van de werkdag meestal lang niet alle geplande taken doorgestreept...

Nog te doen vandaag: vier grote en zeven kleine taken. Twee zijn dringend, een is belangrijk, drie hebben prioriteit en een aantal taken is aantrekkelijk om te doen. Welke taken zijn het eerst af aan het eind van de dag? En waarom blijven sommige activiteiten liggen?

05-04 | 0 reacties | Tags: time-management, werkdruk, autonomie, prioriteiten stellen

Focus van HR-Manager verschuift van competentiemanagement naar Talentmanagement

De focus van de HR-managers verschuift steeds meer van competentiemanagement naar talentmanagement. Een begrijpelijke ontwikkeling, want vanaf 2010 gaat de beroepsbevolking jaarlijks krimpen met 60.000 personen (bron: CBS). De vergrijzing zet door en er komen minder starters op de arbeidsmarkt dan voorheen. Talent aantrekken, maar vooral ook binnenhouden, is belangrijker dan ooit.

26-03 | 0 reacties | Tags: HR-Manager, Talentmanager, Competentiemanager

Ruim één op drie voelt zich niet betrokken bij werkgever

Van de Nederlandse werknemers voelt 39 procent zich niet of nauwelijks betrokken bij de organisatie waarvoor men werkzaam is.
Dat blijkt uit de Global Workforce Study 2010 van HR-adviesbureau Towers Watson.

23-03 | 0 reacties | Tags: betrokkenheid, verloop intentie, ander werk zoeken, langer doorwerken

Job Crafting

Job Crafting is a process of self-development where people identify opportunities to make positive changes to their own job designs by viewing their jobs in a new way - as a flexible set of building blocks rather than a fixed list of duties.

22-02 | 0 reacties | Tags: job crafting, autonomie, innovatie, het nieuwe werken

Pages

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacy policy - Terms and Conditions
Nolost Capital is part of Quality of Life Development BV