Hoe vaak moet het onderzoek herhaald worden?

Nolost Capital onderstreept een regelmatige periodiciteit. De meeste organisaties voeren hun medewerkersonderzoek eenmaal per jaar uit, sommige ook eenmaal per twee jaar. De medewerkers ervaren het jaarlijks terugkerende medewerkersonderzoek als een extra uitlaatklep, organisaties kunnen volgen in hoeverre verbeteracties effect hebben gehad en zij houden continu vinger aan de pols.

Steeds vaker ziet Nolost Capital dat medewerkersonderzoek ook wordt ingezet als vorm van stuur- en voortgangsinformatie.

Is your question unanswered?

If you still have questions after reading our FAQ, please contact us or make an appointment. We are pleased to help you!

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacy policy - Terms and Conditions
Nolost Capital is part of Quality of Life Development BV