Hoe zorgen wij voor een zo hoog mogelijke respons?

Voor een hoge respons zijn er vijf cruciale succesfactoren:

  • Een professionele aanpak en een enthousiasmerend traject
  • Een goed communicatietraject
  • Een aansprekende en geoptimaliseerde vragenlijst
  • Draagvlak bij alle belanghebbenden
  • Een goede opvolging van de resultaten

Goede communicatie is vooral vóór en tijdens het onderzoekstraject van cruciaal belang om een hoge respons te halen. De medewerkers die deelnemen aan het onderzoek moeten weten waarom het onderzoek wordt uitgevoerd en waarom het goed voor hen is om deel te nemen. Het is belangrijk om ze te enthousiasmeren en verwachtingen te managen. Nolost Capital helpt organisaties graag bij het bepalen van de communicatieconcepten.

Door het onderzoek te professionaliseren zal men zich realiseren dat het serieus is. Dat geldt uiteraard ook voor de vragenlijst zelf. Deze moet naast professioneel, ook aansprekend van uiterlijk zijn. Ook de lengte moet geoptimaliseerd zijn.

Draagvlak is ook van belang om zogeheten ambassadeurschap te creëren onder de medewerkers van een organisatie. Zonder draagvlak is het risico op weinig respons groot.

Als het onderzoek wordt herhaald, is het van cruciaal belang wat er met de onderzoeksresultaten van een voorgaande meting is gebeurd. Als organisaties niets met die resultaten hebben gedaan is het lastiger daarna een hoge respons te halen. Organisaties dienen in dat geval met een hele andere aanpak en een ander instrument te komen.

Is your question unanswered?

If you still have questions after reading our FAQ, please contact us or make an appointment. We are pleased to help you!

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacy policy - Terms and Conditions
Nolost Capital is part of Quality of Life Development BV