Is het medewerkersonderzoek bruikbaar voor arbeidsmarktcommunicatie?

Dat is zeker het geval. Naast verbeterpunten levert het onderzoek natuurlijk ook zogeheten ‘trotspunten’ op. Datgene wat de medewerkers waarderen in de organisatie, kunnen organisaties benutten voor hun arbeidsmarktcommunicatie. Organisaties kunnen aangeven dat deze zaken bij hun organisatie positief opvallen, zonder dat dit bij eventuele toekomstige medewerkers valse verwachtingen schept.

Verder wordt in het onderzoek loyaliteit en verlooprisico gemeten. Het verlooprisico wordt berekend op basis van de belangrijkste voorspellers van verloop. Bij de organisatieonderdelen en functies waar een hoog verlooprisico is, is het natuurlijk zinvol om het verloop nog zoveel mogelijk tegen te gaan. Toch kan het ook zinvol zijn om alvast uit te kijken naar nieuwe medewerkers.

Is your question unanswered?

If you still have questions after reading our FAQ, please contact us or make an appointment. We are pleased to help you!

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacy policy - Terms and Conditions
Nolost Capital is part of Quality of Life Development BV