Waarom zijn meetinstrumenten belangrijk?

Meetinstrumenten zijn essentiële hulpmiddelen om verscheidene condities ‘objectief’ in kaart te brengen voor mens en organisatie.

Allereerst,  blijkt dat ‘weten’ goud waard is. Sturen op basis van ingeschatte waarden blijkt meestal niet de daadwerkelijke werkelijkheid te omvatten. Waar er dus een voorspelling wordt gedaan op basis van subjectieve aannames is de kans of gevoeligheid voor een foutieve inschatting groot. Aan de andere kant blijkt dat voorspelling van de werkelijkheid op basis van gemeten objectieve waarden een betrouwbare en juiste inschatting geeft. Sterker nog, waar condities gemeten worden op basis van gevalideerde, betrouwbare wetenschappelijke meetinstrumenten kan voor meer dan 95% zekerheid aangetoond worden hoe de situatie werkelijk in elkaar zit. 

Ten tweede, kan het management niet worden verweten dat het stuurt op subjectiviteit. Door de objectieve meetinstrumenten van Nolost Capital is het management in staat om te sturen op daadwerkelijke feiten.

Ten derde, bieden meetinstrumenten inzichten waar op voor hand niemand rekening mee heeft gehouden. Enerzijds is het mogelijk dat er een conditie over het hoofd is gezien, anderzijds kunnen scores/waarden soms niet corresponderen met de te verwachten uitslagen. Dit betekent dat meetinstrumenten eindelijk de mogelijkheid bieden om hypotheses over bepaalde condities te bevestigen of te verwerpen.  

Ten vierde, zijn meetinstrumenten belangrijk om medewerkers te overtuigen dat zij belangrijk worden gevonden omdat hun mening wel degelijk telt. Medewerkers kunnen namelijk anoniem eerlijk aangeven hoe zij over bepaalde zaken denken. 

Is your question unanswered?

If you still have questions after reading our FAQ, please contact us or make an appointment. We are pleased to help you!

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacy policy - Terms and Conditions
Nolost Capital is part of Quality of Life Development BV