Waarom zou ik een onderzoek niet in eigen beheer uitvoeren?

Allereerst, omdat medewerkers in volledige anonimiteit willen antwoorden op onderzoeksvragen. Ze willen de garantie hebben dat hun antwoorden nooit individueel herleidbaar zijn. Ook niet door de ICT afdeling of door handschrift herkenning. Dit is ook in het belang van de organisatie, omdat de organisatie alleen dan eerlijke antwoorden en dus eerlijke resultaten krijgt, waarmee het dus de onderzoekskwaliteit waarborgt. Een professionele externe organisatie als Nolost Capital waarborgt dit.

Ten tweede, omdat organisaties graag aan hun medewerkers willen tonen dat hun mening op prijs wordt gesteld en dat organisaties daadwerkelijk serieus met de resultaten aan de slag willen gaan. Hier alleen al gaat een motiverende werking van uit. Een goed communicatietraject is bij een onderzoek ontzettend belangrijk. Een externe partij als Nolost Capital heeft hier veel ervaring mee.

In de derde plaats omdat het van belang is om medewerkersonderzoek in de toekomst te kunnen herhalen. Hierdoor kunnen organisaties kijken of verbeteracties resultaat hebben. Het is dan handig om te werken met een instrument dat langer houdbaar is en dat consistent in de tijd kan worden uitgevoerd.

In de vierde plaats omdat organisaties dan bijzonder veel werk over henzelf afroepen. Hoe gaan organisaties bijvoorbeeld om met anonimiteit en responsadministratie? Hoe zetten organisaties bijvoorbeeld de resultaten om naar een rapportage waar elk organisatieonderdeel of afdeling mee aan de slag kan gaan? Organisaties willen dat deze rapportages grafisch en goed leesbaar zijn en zij willen niet dagenlang hoeven te ploeteren in een onderzoekspakket of Excel. Uitbesteden bij een organisatie die dit goed op orde heeft, is dan aanzienlijk efficienter.

In de vijfde plaats omdat een externe partij als Nolost Capital u kan helpen met het bepalen van het belang van verschillende vragen door middel van ervaring en statistische analyse op de uitkomsten. Indien organisaties het zelf doen of indien organisaties hun onderzoek laten uitvoeren door een niet professionele partij, kan het lastig zijn om de juiste vragen te selecteren en de lading precies te dekken. Het risico bestaat dat er enorme vragenlijsten ontstaan, met als gevolg minder respons en een lagere kwaliteit van de respons.

In de zesde plaats omdat een externe partij organisaties kan helpen bij het interpreteren van de resultaten. Organisaties kunnen dan gebruik maken van de ervaring bij vergelijkbare organisaties en bij vergelijkbare problematiek. Het is heel handig en heel bruikbaar om een objectief contactpersoon te hebben die met de organisatie meekijkt naar de resultaten. Daarnaast, beschikt Nolost Capital over een benchmark, waardoor elk resultaat in perspectief kan worden bezien ten opzichte van andere organisaties en branches.

Tenslotte weten organisaties precies waar zij aan toe zijn. Zij kunnen een duidelijke planning en prijs afspreken. Organisaties krijgen een zorgeloos traject waarin zij bediend en ontzorgd worden in plaats van een traject waarin zij zelf het wiel helemaal uit moeten vinden. Daarnaast beschikt Nolost Capital over de kennis van alle valkuilen en succesfactoren en zij zullen deze kennis met de klant delen.

Onderzoek naar medewerkers is zeer belangrijk en mag onder geen beding mislukken. Voor de medewerkers wordt een dergelijk onderzoek als belangrijk ervaren en zij verwachten dat het 100% zorgvuldig en professioneel wordt uitgevoerd. Het is daarom van essentieel belang om geen fouten te maken en altijd voor de hoogst mogelijke kwaliteit te kiezen. Nolost Capital zou daarin een uitstekende partner zijn om mee samen te werken. Het is een professioneel bureau dat te allen tijde een betrouwbaar en professioneel onderzoek van hoge kwaliteit zal uitvoeren. 

Is your question unanswered?

If you still have questions after reading our FAQ, please contact us or make an appointment. We are pleased to help you!

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacy policy - Terms and Conditions
Nolost Capital is part of Quality of Life Development BV