Wat houdt een online organisatie meetinstrument in?

Online onderzoek combineert de mogelijkheden van telefonisch en schriftelijk onderzoek.

Het voornaamste voordeel van een online onderzoek is dat het relatief goedkoop is. Een ander voordeel van online onderzoek is onder andere de snelheid waarmee de gegevens worden verwerkt en inzichtelijk worden gemaakt. Bovendien kan de respondent zelf bepalen wanneer hij/zij aan het onderzoek deelneemt. Daarnaast heeft de organisatie ook een duidelijk inzicht in non-respons. Online onderzoek wordt door de respondenten veelal als gemakkelijk en gebruikersvriendelijk ervaren. Een ander voordeel is dat online vragenlijsten mogelijkheden bieden tot routering en het tonen van beeldmateriaal. Tenslotte is een groot voordeel dat het gehele proces relatief kort en krachtig is, waardoor er vrijwel direct inzicht in resultaten mogelijk is. 

De mogelijkheden van online onderzoek zijn ongekend. Nolost Capital voert continu online onderzoeken uit en heeft daardoor een ruime ervaring met de toepassing hiervan bij verschillende onderzoeken op het gebied van medewerkersonderzoeken. 

Is your question unanswered?

If you still have questions after reading our FAQ, please contact us or make an appointment. We are pleased to help you!

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacy policy - Terms and Conditions
Nolost Capital is part of Quality of Life Development BV