Wat zijn Organisatie Meetinstrumenten?

Organisatie meetinstrumenten zijn hulpmiddelen om op een objectieve wijze de daadwerkelijke situatie binnen de organisatie in kaart te brengen. De keuze van de onderzoeksmethode is afhankelijk van de informatie die een organisatie wenst te verkrijgen. Er zijn twee mogelijkheden: kwantitatief of kwalitatief onderzoek.

Door middel van kwantitatief onderzoek kan een groot aantal respondenten worden ondervraagd, waardoor cijfermatig inzicht wordt verkregen en de mogelijkheid bestaat om procentuele verhoudingen weer te geven. Nolost Capital is gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek.

Als meer diepgaande informatie nodig is op individueel niveau (bijvoorbeeld waarom iemand een bepaalde mening is toegedaan) is kwalitatief onderzoek aan te raden. Kwalitatief onderzoek geeft een beeld van de wensen, ervaringen, meningen of behoeften van een individu. 

Is your question unanswered?

If you still have questions after reading our FAQ, please contact us or make an appointment. We are pleased to help you!

© 2015 Nolost Capital - Disclaimer - Privacy policy - Terms and Conditions
Nolost Capital is part of Quality of Life Development BV